NOWOŚĆ

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów


Szkolenie otwarte

1 799 PLN netto

Szkolenie dedykowane

11 000 PLN netto

Napisz do nas Kup szkolenie
Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów

Szkolenie prowadzi

Arkadiusz Żurek

Justyna Dworczyk

Maria Żbik

Co zdobędziesz?

Produkty Rozwojowe Bergway doskonalą Cię w 3 obszarach: wiedzy, umiejętności, postawy.

30%Umiejętności

30%Wiedza

40%Postawa

Metody Szkoleniowe

 • Symulacja biznesowaSymulacja biznesowa
 • ScenkiScenki
 • Ćwiczenia indywidualneĆwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupoweĆwiczenia grupowe
 • DyskusjaDyskusja
 • MiniwykładMiniwykład
 • TestyTesty
 • Metody kreatywneMetody kreatywne
 • Case studyCase study

Program szkolenia

Często uczestnicy szkoleń pytani o to, na jakie problemy napotykają najczęściej w swojej pracy, odpowiadają, że nie mają problemów. Czy to w ogóle możliwe? Wiadomym jest, że każde działanie zmierzające do osiągnięcia celu, w pewnym momencie "zderza się" z przeszkodami. Jeśli zdefiniujemy problem jako taką właśnie przeszkodę na drodze do celu, jesteśmy bliżej jego rozwiązania. Problemy, które pojawiają się w zarządzaniu są często nieprzewidywalne i nie ma dla nich gotowych rozwiązań. Ważne są zatem pewne kompetencje pozwalające menadżerom skutecznie działać w takich sytuacjach.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Na tych warsztatach Uczestnicy doświadczą, że istnieją metody, które pozwalają na kreatywne podejście do problemu, jego analizy oraz znajdowania rozwiązań. Każdy jest zdolny do podniesienia własnej kreatywności poprzez odpowiednią "gimnastykę umysłu" i odejście od stereotypowych rozwiązań czyli " gotowych podpowiedzi umysłu", które często nie są dobrym sposobem na rozwiązania sytuacji, jakie niesie nam codzienna praca zawodowa. Oprócz rozwoju własnej twórczej postawy uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia, czym jest grupowe rozwiązywanie problemów- Jak czerpać z dobrodziejstwa grupy, aby szybko i w najbardziej optymalny sposób pokonać przeszkody pojawiające się przy realizacji zadań?
Po szkoleniu będziesz widział problem nieco inaczej, zastosujesz techniki, których na co dzień nie stosują inni.

Korzyści:

Udział w tym szkoleniu pomoże uczestnikom:
 • Poznać techniki twórczego myślenia oraz nabyć umiejętność posługiwania się nimi
 • Podnieść własnej efektywność twórczą
 • Umieć rozpoznawać i radzić sobie z tzw. "pułapkami intelektualnymi"/barierami, pojawiającymi się w procesie rozwiązywania problemu
 • Poznać warunki/ zasady twórczej pracy oraz reguły komunikacji oraz umieć je stosować
 • Nabyć umiejętność stosowania odpowiednich technik ułatwiających inicjację procesu kreatywnego rozwiązywania problemu
 • Poznać swoje atuty i obszary rozwojowe w indywidualnym i zespołowym rozwiązywaniu problemów
 • Lepiej rozpoznawać i wykorzystywać potencjał zespołu pracowników
 • Skuteczniej reagować w sytuacjach zmiany

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

W trakcie zajęć pracujemy warsztatowo- tzn z wykorzystaniem metod aktywnych po to, aby: ćwiczyć głównie umiejętności i postawę, które będą przydatne zawodowo. Pracujemy w oparciu o zasady uczenia się dorosłych. Wykorzystujemy cykl D. Kolb'a: (jak?) doświadczenie - (dlaczego?) refleksja- (co?) zdobywanie wiedzy - (po co?)pragmatyka. Stosujemy- ćwiczenia i zabawy edukacyjne. Uczestnicy poznają przydatne narzędzia, które mogą wykorzystać w codziennej pracy.

Program szkolenia:


1. Analiza problemu - proces 

 • "grupowy bank problemów"- uczestnicy tworzą zbiór problemów na jakie napotykają w swojej codziennej pracy
 • NASA- ćwiczenie wprowadzające do grupowego rozwiązywania problemów
 • umiejętność operacyjnego definiowania problemu,
 • etapy rozwiązywania problemu,
 • problemy systemowe,
 • czynniki ułatwiające i utrudniające rozwiązywanie problemu, praca na przykładach z codziennej praktyki zawodowej uczestników

2. Bariery w myśleniu¸ 

"Czym skorupka ...czyli pułapki nawykowego myślenia" uświadomienie i kruszenie- uczestnicy w serii zadań wychwytują i pokonują typowe samoograniczenia intelektualne w procesie rozwiązywania problemów
 • Efekt synergii i grupowej / umysł grupowy- uczestnicy doświadczają, na czym polega przewaga myślenia zespołowego nad problemem 
 • Mój aktualny stan umysłu- kwestionariusz pozwalający na autodiagnozę w zakresie poziomu kreatywności
 • Otwartość poznawcza?- czym jest? Jak ją rozpoznać u siebie i innych?
 • Twórcze a nawykowe rozwiązywanie problemów- diagnoza różnic- wnioski z sesji 

3. Reguły kreatywnej pracy jednostki i zespołu- uczestnicy w grupowym ćwiczeniu doświadczają i wyciągają wnioski odnośnie warunków niezbędnych dla zaistnienia twórczego procesu
 • Zasada ludyczności
 • Zasada odroczonego wartościowania
 • Zasada racjonalnej irracjonalności
 • Zasada kompetentnej niekompetencji
 • Zasada aktualności
 • Zasada różnorodności

4. Techniki pracy z problemem- seria ćwiczeń z zastosowaniem twórczych technik, wprowadzenie technik
 • Dostrzeganie problemu
 • Definiowanie problemu 
 • Redefiniowanie problemu
 • Burza mózgów- zasady burzy, etapy, identyfikowanie i eliminowanie barier w fazie generowania pomysłów

5. Techniki pracy z problemem -ciąg dalszy- rozwijanie pomysłów
 • Metoda 635- zasady, etapy, efekty. Uczestnicy poznają i ćwiczą kolejną z kreatywnych technik¸ 
 • Synektyka- czym jest? 
 • Etapy. Ćwiczenia w odniesieniu do realnych problemów uczestników

6. Zespół i jego możliwości¸ Istota pracy zespołowej- ćwiczenie obrazujące zasady i cele funkcjonowania zespołu, czerpanie z różnorodności i indywidualności członków
 • Kształtowanie relacji w zespole - role zespołowe wg Belbina, określanie potencjału członków zespołu, efektywne rozdzielanie zadań, skuteczne delegowanie
 • "Niepowtarzalny lądownik" - zadanie grupowe; etapy zespołowo wykonywanego zadania; rozwiązywania problemu
 • Podsumowanie całości, dziennik pracy własnej uczestników- wnioski odnośnie własnych atutów i luk rozwojowych, wnioski dla menadżerów w odniesieniu do podległego zespołu
Szkolenie otwarte

1 799 PLN netto

Szkolenie dedykowane

11 000 PLN netto

Kup szkolenie

Szkolenie otwarte

Agenda:

 • Dzień 1 - Godziny: 10:00 ÷ 18:00
 • Dzień 2 - Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

W cenie szkolenia gwarantujemy:

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • materiały dla Uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • doradztwo i konsultacje po zakończeniu szkolenia
 • GWARANCJA CENY ZERO.

Płacicie Państwo za usługę spełniającą najwyższe standardy jakości.

Szczegóły u Doradców Handlowych.

Szkolenie dedykowane

Informacje dodatkowe

 • Szkolenie dedykowane jest zaprojektowane idealnie dla Państwa. Uwzględnia kulturę organizacji, doświadczenie i potrzeby Uczestników, a także korzysta z case studies Państwa organizacji.
 • Badamy potrzeby szkoleniowe na różnych poziomach.
 • Macie Państwo wpływ na każdy element szkolenia, zarówno jeśli chodzi o część merytoryczną jak również wybór miejsca szkolenia, Eksperta/Trenera BERGWAY, czy terminu.
 • Gwarantujemy możliwość opcjonalnego włączenia do szkolenia wybranych przez Państwa narzędzi zwiększających efektywność jak : coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up
 • Szkolenie może być prowadzone przez kilku Ekspertów/Trenerów BERGWAY.
 • BERGWAY gwarantuje możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób. Współpracujemy stale z kilkudziesięcioma Trenerami gwarantującymi najwyższy poziom usługi.
 • GWARANCJA CENY ZERO.

Płacicie Państwo za usługę spełniającą najwyższe standardy jakości.

Szczegóły u Doradców Handlowych.

Napisz

do nas

Czekamy na Twoje pytania i komentarze. Nasi Doradcy Handlowi są do Twojej dyspozycji 24/7 i kontaktują się zawsze w tym samym dniu.