Trening dla trenerów - Stopień I

Zwiększ kompetencje i rozwiń karierę trenerską.

Szkolenie otwarte

1 799 PLN netto

Szkolenie dedykowane

9 000 PLN netto

Napisz do nas Kup szkolenie
Trening dla trenerów - Stopień I

Szkolenie prowadzi

Danuta Mirek

Maria Żbik

Metody Szkoleniowe

 • ScenkiScenki
 • Ćwiczenia indywidualneĆwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupoweĆwiczenia grupowe
 • DyskusjaDyskusja
 • ZadaniaZadania
 • Case studyCase study

Program szkolenia

CELE SZKOLENIA I POTENCJALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Szkolenie adresowane jest do osób, które potrzebują nauczyć się podstawowych umiejętności nauczania innych z wykorzystaniem metod aktywnych oraz pragną zdobyć informacje o dalszych możliwościach rozwoju i budowania kariery trenera.

 • Poznanie zasad budowania projektu szkolenia wraz z poznaniem sekwencji koniecznych działań. Powinno to umożliwić uczestnikom przekładanie własnej wiedzy praktycznej na treści nauczania,
 • Poznanie wachlarza dostępnych metod aktywnej pracy z grupą powinno pobudzić twórcze podejście do nauczania oraz wykorzystywania różnorodnych pomocy.
 • Poznanie zasad i przećwiczenie pracy w oparciu o wybrane aktywne metody nauczania w bezpiecznych warunkach grupy uczącej się zapewni możliwość zdobycia doświadczeń publicznych wystąpień przed grupą, radzenia sobie ze stresem, poeksperymentowania w roli trenera
 • Prezentowane, liczne narzędzia w formie: przykładów programów szkoleniowych, projektów ćwiczeń, pomysłów ćwiczeń - przerywników pomagających podnieść uwagę i energię w grupie, schematów, list kontrolnych oraz informacje o źródłach zdobywania wiedzy trenerskiej, wchodzenia w środowisko trenerów oraz zdobywania materiałów i pomocy do pracy trenerskiej stworzy dobrą, podstawową bazę do przygotowania i prowadzenia pierwszych szkoleń.


PRZEBIEG WARSZTATÓW:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
  • Poznanie się uczestników,
  • Sprawdzenie indywidualnych celów i oczekiwań z możliwościami, jakie oferuje program,
  • Ustalenie zasad pracy

 2. ZACZNIJMY OD DZIAŁANIA - PIERWSZA ETIUDA TRENERSKA

  Uczestnicy realizują pierwsze zadanie, na bazie którego omawiane są zagadnienia związane ze sposobami radzenia sobie z własnym stresem, oraz utrzymaniem uwagi grupy


 3. PROJEKTOWANIE SZKOLENIA

  Uczestnicy analizują prezentowane przykłady, tworzą zarysy własnych szkoleń w oparciu o listę ważnych pytań.(Projekty te mogą skonsultować z trenerem prowadzącym po zakończeniu szkolenia)

  • Kim są moi uczestnicy? Lista kontrolna pytań, które powinien sobie zadać trener, przykłady narzędzi do badania oczekiwań zleceniodawcy (pytania do wywiadu, przykłady ankiet)
  • Jaki jest cel nauczania? - formułowanie celów ogólnych i szczegółowych nauczania; określanie efektów końcowych nauczania na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw (podejścia)
  • Projektowanie treści - etap twórczy i etap porządkujący: porządkowanie treści, dzielenie na moduły, układanie porządku logicznego, określanie ram czasowych - przykłady różnorodnego ujęcia tego samego tematu, praca nad własnym projektem
  • Projektowanie formy - zasady doboru metod nauczania, skąd brać pomysły?
  • Ocena efektów szkolenia - wyzwania i trudności, zasady oceny, przykłady prostych narzędzi ( m.in. różnego typu testy wiedzy i umiejętności)

 4. METODY AKTYWNE W SZKOLENIACH - wykład, ćwiczenia praktyczne
  • Przegląd wachlarza metod
  • Zasady projektowania ćwiczeń: instruktaż, studium przypadku, ćwiczenie aktywizujące: przykłady struktur

  • Ćwiczenie w prowadzeniu zajęć w oparciu o wybrane metody aktywne: instruktaż, studium przypadku, ćwiczenie aktywizujące, dyskusja
  • Wykorzystywanie narzędzi i pomocy dydaktycznych: co może stać się pomocą dydaktyczną, pod co je stosować, jak dobierać

 5. KIEDY GRUPA UCZĄCA SIĘ NIE CHCE WSPÓŁPRACOWAĆ - ćwiczenie aktywizujące, wykład:
  • Powody niskiej motywacji i braku współpracy
  • Sygnały niskiej motywacji i braku współpracy
  • "Nie trać głowy" - rady, sugestie, zasady reakcji

 6. PODSUMOWANIE - ZAWÓD "TRENER" - wykład połączony z dyskusją
  • Możliwości rozwoju kariery trenerskiej wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • Możliwości rozwoju umiejętności i warsztatu trenerskiego -obszary rozwoju, informacje o stowarzyszeniach, klubach, stronach internetowych itp.
  • Inne (pytania od uczestników)
Szkolenie otwarte

1 799 PLN netto

Szkolenie dedykowane

9 000 PLN netto

Kup szkolenie

Szkolenie otwarte

Agenda:

 • Dzień 1 - Godziny: 10:00 ÷ 18:00
 • Dzień 2 - Godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

W cenie szkolenia gwarantujemy:

 • obiady
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • materiały dla Uczestników
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • doradztwo i konsultacje po zakończeniu szkolenia
 • GWARANCJA CENY ZERO.

Płacicie Państwo za usługę spełniającą najwyższe standardy jakości.

Szczegóły u Doradców Handlowych.

Szkolenie dedykowane

Informacje dodatkowe

 • Szkolenie dedykowane jest zaprojektowane idealnie dla Państwa. Uwzględnia kulturę organizacji, doświadczenie i potrzeby Uczestników, a także korzysta z case studies Państwa organizacji.
 • Badamy potrzeby szkoleniowe na różnych poziomach.
 • Macie Państwo wpływ na każdy element szkolenia, zarówno jeśli chodzi o część merytoryczną jak również wybór miejsca szkolenia, Eksperta/Trenera BERGWAY, czy terminu.
 • Gwarantujemy możliwość opcjonalnego włączenia do szkolenia wybranych przez Państwa narzędzi zwiększających efektywność jak : coaching, indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up
 • Szkolenie może być prowadzone przez kilku Ekspertów/Trenerów BERGWAY.
 • BERGWAY gwarantuje możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób. Współpracujemy stale z kilkudziesięcioma Trenerami gwarantującymi najwyższy poziom usługi.
 • GWARANCJA CENY ZERO.

Płacicie Państwo za usługę spełniającą najwyższe standardy jakości.

Szczegóły u Doradców Handlowych.

Napisz

do nas

Czekamy na Twoje pytania i komentarze. Nasi Doradcy Handlowi są do Twojej dyspozycji 24/7 i kontaktują się zawsze w tym samym dniu.