Skip to content

Różnicowanie transkryptów mRNA pochodzących z loci alfa 1 i alfa 2 globiny w normalnych i alfa-talasemicznych.

3 miesiące ago

278 words

Polipeptyd alfa-globiny jest kodowany przez dwa sąsiadujące geny, alfa i alfa 2. W normalnym stanie diploidalnym (alfa alfa / alfa alfa) wszystkie cztery geny alfa-globiny ulegają ekspresji. Utrata lub dysfunkcja jednego lub więcej z tych genów prowadzi do niedoboru wytwarzania alfa-globiny i powoduje alfa-talasemię. Prezentujemy technikę pozwalającą na różną ocenę poziomów stacjonarnych transkryptów informacyjnych RNA (mRNA) alfa i alfa 2-globiny, a tym samym wyznaczenie względnego poziomu ekspresji dwóch loci alfa-globinowych w różnych alfa- Stany talasemii. Tylko mRNA alfa wytworzono w haplotypie alfa-talasemia-2 (-alpha) (jeden z dwóch genów alfa-globiny usuniętych z chromosomu 16). Potwierdza to poprzednie dane mapowania genów, które demonstrują delecję genu alfa2. Potrójny haplotyp genu alfa-globiny (alfa alfa alfa) jest odwrotnością haplotypu alfa-talasemii-2, a zatem zawiera dodatkowy gen alfa-2-globiny. RNA z tego haplotypu zawierał wyższy niż normalny poziom alfa 2 w stosunku do mRNA alfa1-globiny. Dane te sugerują, że dodatkowy gen alfa 2 w haplotypie potrójnej alfa-globiny jest funkcjonalny. Wykryliśmy względną niestabilność mRNA alfa2-globiny kodującego strukturalną mutant alfa-globinę o stałej długości. Ta niestabilność może przyczynić się do niskiego poziomu ekspresji białka alfa-konstukcjonowanej sprężyny. U chińskiego pacjenta z niedegetancją choroby hemoglobiny-H (- – / alfa alfa T) (oba geny alfa-globiny są obecne, ale nie w pełni funkcjonalne) utrzymywał się normalny stosunek między poziomami mRNA alfa i alfa 2-globiny, co sugeruje, że wytwarzanie mRNA z obu genów alfa-globiny jest stłumione w zrównoważony sposób. Te obserwacje poszerzyły wcześniejsze ustalenia dotyczące strukturalnych rearanżacji w delecyjnych typach alfa-talasemii i patofizjologii dwóch wariantów niezwiązanych z krwią.
[hasła pokrewne: lancet kwidzyn, papryka czerwona kalorie, plivafem ]
[podobne: justyna dworczyk, plivafem, lancet kwidzyn ]