Skip to content

Reumatoidalne zapalenie stawów

3 miesiące ago

122 words

ZnalezioneCele

Kontrolowane odpowiedzi immunologiczne polegają na zintegrowanym przesłuchu między komórkami i ich mikrośrodowiskiem. Zbadaliśmy, czy celowanie sygnałów prozapalnych z macierzy zewnątrzkomórkowej, które utrzymują się podczas patologicznego zapalenia, zapewnia skuteczną strategię leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RA).

Metody

Przeciwciała monoklonalne rozpoznające globulę podobną do fibrynogenu (FBG) tenascyny-C wytworzono przez ekspozycję fagową. Klony, które neutralizowały aktywację FBG receptora 4 podobnego do opłat (TLR4), bez wpływu na patogenną aktywację TLR4, były mapowane epitopowo przez krystalografię. Przeciwciała wybarwiały biopsje maziówkowe pacjentów na różnych etapach rozwoju RA. Oceniano skuteczność przeciwciał w zapobieganiu uwalnianiu cytokin przez komórki maziowe RA i w modulowaniu indukowanego kolagenem zapalenia stawów u szczurów.
[przypisy: eziclen cena, dobenox forte cena, hiperkapnia ]