Skip to content

Przeciwciała komórek wysp trzustkowych przewidują cukrzycę insulinozależną u dzieci w wieku szkolnym w Stanach Zjednoczonych równie silnie jak u krewnych nieobjętych chorobą.

2 miesiące ago

312 words

Przeciwciała komórek wysp trzustkowych (ICA) w surowicy osób bez cukrzycy krewnych chorych na cukrzycę insulinozależną (IDD) są czynnikiem predykcyjnym choroby, co pozwala na zaprojektowanie strategii interwencyjnych, aby temu zapobiec. Jednak 85% lub więcej pacjentów z nowym początkowym IDD nie ma wpływu na krewnych. W związku z tym przeszukaliśmy 9 696 dzieci w wieku od 5 do 18 lat (średnia wieku 10,7 lat) w hrabstwie Pasco na Florydzie w ramach ICA w trzech badaniach w latach 1984/5, 1987/8 i 1990/1 i postępowaliśmy zgodnie z nimi prospektywnie. Około 4000 z tych dzieci było obserwowanych przez prawie 8 lat. Miana ICA> lub = 10 jednostek Juvenile Diabetes Foundation na powtórzonych testach wykryto u 57 dzieci (0,59%). 10 dzieci zachorowało na cukrzycę do tej pory i wszyscy mieli już wcześniej wykryty ICA. Prawdopodobieństwo rozwoju IDD wśród dzieci z ICA-dodatnimi było porównywane z 2,959 dobranymi wiekiem bez cukrzycy krewnymi pierwszego stopnia z IDD, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu w kierunku ICA przez nasze laboratorium w tym samym okresie czasu, a także prospektywnie. Z 103 (3,5%) krewnych ICA-dodatnich, 31 rozwinęło IDD. Analiza tabeli życia nie wykazała istotnych statystycznie różnic w prawdopodobieństwie rozwoju IDD między uczniami ICA-pozytywnymi a krewnymi pierwszego stopnia z ICA (p = 0,3). Szacowane ryzyko rozwoju IDD o 7 lat u uczniów z ICA-dodatnim wynikiem wyniosło 45% (95% przedział ufności 15-74%) w porównaniu z 43% (przedział ufności 22-63%) u krewnych. Wnioskujemy, że ICA wydaje się być predykatorem IDD u dzieci niskiego ryzyka, ponieważ są one wśród krewnych wysokiego ryzyka. Dane te sugerują, że możliwe jest przewidzenie IDD poprzez badanie ogólnej populacji dzieci w wieku szkolnym na obecność ICA, a osoby uznane za pozytywne mogą być brane pod uwagę, oprócz krewnych, dla protokołów interwencyjnych mających na celu zapobieganie chorobie.
[przypisy: kółka do walizek podróżnych, jak będzie wyglądało nasze dziecko, cena aparatu ortodontycznego stałego ]
[przypisy: meteospasmyl cena, vedimasan opinie, eziclen cena ]