Work-Life Balance Coaching


Jedną z głównych wartości BERGWAY jest Człowiek. We wszystkich naszych działaniach dbamy o to, żeby rozwijać go integralnie to znaczy wzmacniać wszystkie istotne obszary jego działań.


Pracując z Kadrą Zarządzającą często spotykamy się w procesie coachingu z aspektami teoretycznie pozabiznesowymi, które mają ogromny wpływ na efektywność menedżerów w miejscu pracy. Eksperci BERGWAY coraz częściej pracują z kluczowymi dla organizacji osobami, których efektywność w miejscu pracy obniża się wskutek trudności odnoszących się do życia osobistego.


Work-Life Balance Coaching jest okazją do największego wzrostu, ponieważ często dotyka najważniejszych sfer egzystencji. Efektywność managerska jest tutaj tylko elementem trudnej sytuacji z którą boryka się manager jako człowiek.


BERGWAY proponuje 3 stopniowy model pracy w Work-Life Balance Coaching:


  1. Definiowanie obszarów odbywa się zawsze z poszanowaniem hierarchii wartości Klienta i jest okazją do przyjrzenia się tej hierarchii przez niego samego.

  2. Analiza braków wskazuje które obszary mają aktualnie największy negatywny wpływ na naszą efektywność, rozumianą nie tylko jako techniczną wydajność, ale odczuwanie radości z tego co robimy i działanie z pasją.

  3. Klient wyznacza cele, które chce osiągnąć.


Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.