Team Coaching

Coaching Grupowy jest skoncentrowany na zespołowym rozwijaniu umiejętności grupy menadżerów lub zespołu pracowników. 


Jego celem jest rozwój kompetencji grupy, ale poprzez rozwijanie kompetencji poszczególnych jej członków. 

BERGWAY rekomenduje tę formę w sytuacji zmiany, kryzysu lub chęci szybkiego zwiększenia efektywności grup.


Możliwe sytuacje w których rekomendujemy Coaching Grupowy:Wiemy, że rozwój grupy zależy od umiejętności zbudowania klimatu otwartości i zaufania pomiędzy Coachem i Państwa Pracownikami. Dlatego wszyscy Eksperci BERGWAY oprócz świetnego przygotowania biznesowego mają za sobą tysiące godzin coachingowych, dzięki czemu umieją efektywnie zarządzać procesem coachingu.


Coach bywa w przeciwieństwie do managera zaangażowanego bezpośrednio w proces, powiernikiem dla Państwa Ludzi. Jednocześnie w Coachingu Grupowym BERGWAY dbamy by zawsze włączać Państwa managerów w proces coachingu.


Uważamy, że nawet najlepszy Coach ma być cieniem dla Państwa organizacji, Państwa Ludzi i Państwa wyzwań. Jego rola jest skuteczna dzięki temu, że widzi perspektywę Państwa organizacji i zespołów z zewnątrz, a przez to potrafi inspirować do innowacyjnych rozwiązań.


Czasami może powstać w nas pytanie o różnicę pomiędzy Coachingiem Grupowym, a Team Buildingiem, innymi słowy z czego pracownicy bardziej skorzystają, co będzie bardziej efektywne? Czy nie lepiej zamówić po prostu imprezę integracyjną?


Coaching Grupowy jest procesem w którym Coach pracuje systematycznie z uczestnikami w ich realnym otoczeniu biznesowym. Nie jest to więc, jak w przypadku spotkań Team Buildingowych pojedyncze wydarzenie, ale proces, w którym Coach uwzględnia poziom kompetencji grupy, wie jakie kompetencje rozwijamy i jak to osiągnąć. Macie Państwo w każdym czasie wpływ na realizację tego procesu.


Spotkanie Team Buildingowe może być natomiast doskonałym uzupełnieniem Coachingu Grupowego, szczególnie tam, gdzie chcemy podnieść poziom zaufania zespołów, albo na przykład wzmocnić zachowania rywalizacyjne.


Coaching Grupowy - założenia:Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.