Systemy Ocen

BERGWAY bazuje na doświadczeniach sprawdzonych w polskim biznesie i adekwatnych do polskiego rynku.


Rekomendujemy ocenę metodą 90, 180 lub 360 Stopni w zależności od kultury organizacji i jej dojrzałości. Przygotowujemy kompleksową strategię, system wdrożenia oraz monitorowania procesu oceniania Państwa Pracowników. Opieramy systemy ocen na sprawdzonych modelach kompetencyjnych.


Systemy ocen to niezwykle wrażliwy punkt zarządzania kadrami. Dlatego dobór właściwego systemu ocen funkcjonującego w Państwa organizacji ma ogromne znaczenie. Rezultatem dobrego i skutecznie wdrożonego sytemu ocen pracowniczych powinno być podniesienie motywacji pracowników, którzy rozumieją stawiane im zadania i chcą się rozwijać. Eksperci BERGWAY doradzą Państwu jak to zrobić.

OCENA 90 STOPNI

Klasyczny sposób oceny przez bezpośredniego przełożonego.

OCENA 180 STOPNI

Poza oceną bezpośredniego przełożonego włączamy również samoocenę pracownika.


OCENA 360 STOPNI

Pozwala na wielowymiarowe spojrzenia na pracownika, który nie tylko ocenia siebie sam, ale jest oceniany przez środowisko biznesowe w którym funkcjonuje.


Etapy implementacji Systemu Ocen


Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.