Sales Coaching

Sales Coaching skutecznie podnosi efektywność i motywację menedżerów sprzedaży i zespołów handlowych.


Coaching dla managerów sprzedaży i sprzedawców zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej wymaga doskonałego przygotowania Coacha. Ludzie sprzedaży to najczęściej osoby ukierunkowane zadaniowo, żyjące pod presją wyników i krótkiego czasu na ich osiągnięcie. Z tego powodu coaching takich osób wymaga z jednej strony doskonałego doświdczenia biznesowego w dziedzinie sprzedaży a z drugiej niezwykle dynamicznej osobowości, która zdolna jest zbudować autorytet i zainspirować ludzi. Mamy tego świadomość. 


Eksperci BERGWAY rekomendowani w dziedzinie Sales Coachingu to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży.


Jeśli planujecie Państwo:Sales Coaching jest dla Państwa idealnym rozwiązaniem.


Zaletą tego rozwiązania jest osiąganie efektów w krótkim czasie oraz możliwość łagodnego dopasowania sesji do rytmu pracy Państwa Ludzi, bez konieczności planowania ich absencji. Ludzie pracują, a jednocześnie zwiększają swoją efektywność


Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.