On The Job Training

On the Job Training to towarzyszenie w rozwoju osobie, która znajduje się na początkowym etapie swoich zawodowych kompetencji. 


On the Job Training jest świetnym sposobem na podnoszenie kompetencji osób i zespołów w miejscu ich pracy, poprzez towarzyszenie im w codziennych zadaniach.  Metoda ta w większym stopniu niż coaching opiera się na udzielaniu wskazówek i instrukcji, a poprzez nie na kształtowaniu właściwych postaw i umiejętności.


Klasyczny Coaching jest dla osoby na początkowym etapie rozwoju nieadekwatny, ponieważ Osoba ta oczekuje jasnych i precyzyjnych wskazówek jak należy dany aspekt rozwiązać, jak ta kompetencja wygląda w praktyce, jak radzą sobie z tym inni.


Eksperci BERGWAY w trakcie On the Job Training:Przykładowe obszary On the Job Training

Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.