Badanie zaangażowania

Dzięki tej metodzie diagnozujemy pracowników z entuzjazmem wykonujących swoje zadania i często przekraczających stawiane przed nimi cele.


Stają się oni ambasadorami efektów i zmian w przedsiębiorstwach. Jednocześnie diagnozujemy obszary rozwoju, które hamują proces konkurencyjności organizacji i przyczyny takiego stanu.


W Badaniu Zaangażowania mierzymy poziom przywiązania do pracy, zarówno w jego aspekcie pozytywnym, jak również negatywnym. 


Kompleksowe badanie zaangażowania BERGWAY podaje gotowe rozwiązania i sposób ich wdrożenia w organizacji.

Jak wszystkie nasze badania, również Badanie Zaangażowania poprzedzone jest skuteczną akcją informacyjną, która buduje poziom zaufania pracowników do Ekspertów BERGWAY i wyników badań. 


Badanie zaangażowania przeprowadzamy w 5 etapach:


Badanie zaangażowania może być połączone z Badaniem Kultury Organizacji.


Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.