Skip to content

Komórki śródbłonka kłębuszkowego w ostrej niewydolności nerek u szczurów uranu

2 miesiące ago

153 words

Współczynnik ultrafiltracji kłębuszkowej (Kf) indukowanej azotanem uranowym (UN) zmniejsza się z nieznanych przyczyn. Ponieważ transport wody przez ścianę kapilarną kłębuszków występuje głównie pozakomórkowo przez śródbłonkową osłonę (EF), zmniejszenie średnicy i / lub gęstości EF może zmniejszyć pozakomórkowy obszar filtracji i kłębuszkowe Kf. Aby zbadać tę możliwość, indukowano ARF u szczurów przez dożylne podanie leku w niskich dawkach (15 mg / kg) i dużych dawkach (25 mg / kg). Gęstość szczytu (. XSEM) na 5 cm2 z mikrografów ze skaningowego elektronu (x 30 000) wynosiła 107. 10, 103. 9 i 101. 11 po 2, 7 i 17 godzinach po dożylnym podaniu wodorowęglanu sodu do kontrolne szczury. W małej grupie UN gęstość EF wynosiła 91. 2, 52. 8 i 45. 11 po 2, 7 i 17 godzinach po wstrzyknięciu, podczas gdy dla grupy o wysokiej dawce w odpowiednich odstępach czasu gęstość EF była 95. 3, 54. 9 i 44. 10. Średnice fenestralne, w jednostkach Angstrom (a x