Skip to content

Stada badawcze

3 dni ago

216 words

Stada badawcze obejmowały wszystkie stada uważane za aktywnie gospodarujące lub handlujące bydłem na początku każdego roku w okresie badania, zgodnie z następującymi definicjami: Spełnił co najmniej dwa z następujących kryteriów (Anglia, Szkocja, Walia): 1. Stado uznano za aktywne zgodnie z datami administracyjnymi na początku roku. 2. Stado miało test bTB, oznaczony test wyłączenia (zaplanowany rutynowy…

Analiza danych cz.3

3 dni ago

123 words

Dane te następnie zestawiono w celu porównania i prezentacji. Zastosowano szereg programów, w tym SAS V.9.3 (w Irlandii), SQL (w GB) i Microsoft Access (Microsoft, Redmond, WA, USA, w NI i GB) i StataIC V.12 (w NI). Rozszerzenie wcześniejszych pomiarów częstotliwości i powtarzalności bTB Korzystaliśmy z szeregu statystyk podsumowujących dokładnie opisanych wcześniej przez Abernethy’ego i…